Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Begrippen & toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Galerie Freria zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
Bedrijfsgegevens:

Galerie Freria
Adres: Dorpsstraat 24
9536 PE Ees.
Email: galerie@freria.nl
KvK: 71862145
BTW: NL119692600B01

Prijzen en kosten
Alle prijzen die op de website van Galerie Freria staan vermeld zijn inclusief BTW. Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Galerie Freria bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

 

Handgemaakte producten
De producten van Galerie Freria zijn met de grootste zorg handgemaakt. Ieder product is uniek dus het zou mogelijk licht af kunnen wijken. Foto’s op de website zijn een goede presentatie van de producten, kleuren kunnen licht afwijken.

 

Verzenden
Galerie Freria rekent voor elke order verzendkosten tenzij anders vermeld op de website. Verzendkosten binnen Nederland bedragen €9,95. Voor verzendingen buiten Nederland berekent Galerie Freria per order apart het tarief.

Binnen Nederland probeert Galerie Freria altijd te zorgen dat de bestelling binnen 5 werkdagen wordt bezorgd (met een wettelijke uitloop tot 30 dagen). Voor maatwerk bestellingen is de levertijd maximaal 10 werkdagen (met een wettelijke uitloop tot 30 dagen).

Buiten Nederland, binnen Europa probeert Galerie Freria altijd te zorgen dat de bestelling binnen 14 werkdagen wordt bezorgd (met een wettelijke uitloop van 30 dagen).

Buiten Europa probeert Galerie Freria altijd te zorgen de bestelling binnen 30 werkdagen wordt bezorgd (met een wettelijke uitloop van 60 dagen).

Indien artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden, wordt u binnen enkele dagen via e-mail hiervan op de hoogte gesteld.

Galerie Freria is niet aansprakelijk voor vertragingen en/of beschadigingen die worden veroorzaakt door onze distributiepartners.

Ondanks dat Galerie Freria met de grootste zorgvuldigheid uw bestelling in ontvangst neemt en de bestelde artikelen verzendt, kan het desondanks voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen of binnen 14 dagen na uw betaling bij ons te melden via galerie@freria.nl. De levering zal dan worden aangevuld of opnieuw worden verstuurd.

Galerie Freria heeft haar distributiepartijen met zorg uitgezocht. Mocht het toch voorkomen dat een pakket beschadigd wordt afgeleverd, dan adviseren we om de bezorger hier een aantekening van te laten maken. Tevens verzoeken we u om het ook bij ons te melden via het email-adres galerie@freria.nl

 

Retourneren
Galerie Freria probeert u via de website vooraf zo goed mogelijk in te lichten over de producten. Mochten de producten toch niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunnen de producten geruild of geretourneerd worden*.

Als ontvangstdatum hanteert Galerie Freria de afleverdatum van de vervoerder.

Voor online gekochte producten geldt een zichttermijn van 14 dagen. Dit betekent dat het product binnen 14 dagen na ontvangst retour mag worden gemeld via galerie@freria.nl. Vermeld bij deze melding het bestelnummer en het factuurnummer.

Na akkoord dient het product binnen 14 dagen te worden geretourneerd aan: Galerie Freria, Dorpsstraat 24
9536 PE Ees.

Voor het retourneren/ ruilen van producten gelden de volgende voorwaarden:

Uitsluitend artikelen die in de webshop van Galerie Freria zijn gekocht, kunnen worden geretourneerd of geruild. Wanneer u niet binnen 14 dagen aangeeft te willen retourneren/ruilen of niet binnen 14 dagen na akkoord van de klantenservice uw product terugstuurt, is de aankoop definitief.

Het product moet onbeschadigd, met de originele factuur en wanneer mogelijk in originele verpakking teruggestuurd worden. Mocht verzending in originele verpakking niet mogelijk zijn, dan dient u zelf voor een degelijke verpakking te zorgen.

De verzendkosten en risico’s van het terugsturen van de producten zijn voor rekening van de koper. U mag dus zelf bepalen op welke manier je de producten terugstuurt.

Bij het retourneren van de producten zal Galerie Freria binnen 30 dagen na retourontvangst van de producten het aankoopbedrag inclusief de kosten van de heenzending terug op uw rekening storten. Galerie Freria zal dit bedrag enkel overmaken op hetzelfde rekeningnummer als van de originele aankoop. Wanneer de retourzendingen niet aan  bovenstaande voorwaarden voldoen, worden deze niet geaccepteerd.

Wanneer de retourzending onvoldoende gefrankeerd is worden de kosten die Galerie Freria van de distributie partij krijgt doorberekend, plus de administratiekosten van € 5,00 ingehouden op de creditnota van de geretourneerde producten.

*maatwerk producten kunnen in principe niet geruild/geretourneerd worden. Wanneer u gegronde redenen heeft om het toch te ruilen/retourneren, kunt u dit per mail aan Galerie Freria binnen 14 dagen kenbaar maken. Galerie Freria beslist per situatie of het mogelijk is om het maatwerk product te ruilen dan wel te retourneren. Bij het retourneren van een maatwerk product, wordt geen geld maar een tegoedbon uitgekeerd.

 

Betalingsmogelijkheden
De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kunt u de overeenkomst ontbinden.

Galerie Freria maakt voor online betalingen gebruik van de internetkassa van Sisow.

Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via iDEAL, Mister Cash, Sofort Banking, Creditcard en Paypal. Galerie Freria accepteert IDEAL betalingen van alle banken die aangesloten zijn bij Sisow.

 

Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van de producten van Galerie Freria voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten.

Galerie Freria aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Galerie Freria.

De aansprakelijkheid van Galerie Freria is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.

Voor misverstanden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Galerie Freria, dan wel tussen Galerie Freria en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Galerie Freria, is Galerie Freria niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Galerie Freria.

 

Overmacht
In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Galerie Freria opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als Galerie Freria het recht de overeenkomst, zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding, te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, storingen, import/exportverboden, natuurrampen ongeacht of dit zich voordoet bij Galerie Freria of bij de toeleveranciers van Galerie Freria.

 

Privacy
Galerie Freria respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling

Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na uw toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met u.

De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.

 

Toepasselijk recht
Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.